2021-06-15 19:16:28

Rezultati ankete provedene među mentorima na Županijskom natjecanju

Tijekom Županjiskog natjecanja 3. ožujka 2021. mentori učenika koji su pozvani na to natjecanje imali su priliku ispuniti anketu o Školskom natjecanju. 


Koji bi bili Vaši prijedlozi za poboljšanje natjecanja?

Smatram da učenici 7. razreda trebaju imati gradivo na natjecanju sukladno gradivo koje uče.

Definirati opseg znanje konkretnije i uže (po uzoru na prije nekoliko godina u kategoriji osnove inf.)

Definirati u svakom razredu koji se koncepti mogu pojavljivati i u uvesti postepeniju gradaciju opsega znanja do 8.razreda.  Ovako ispada da od županijskog za 6.razred u algoritmima se može pojaviti SVE sto i u ostalim višim razredima. Ograničiti količinu teksta na jednu stranicu (za algoritme), osmisliti i omogućiti više načina djelomičnog bodovanja u zadatcima( ili razmisliti o više zadataka manjeg opsega). Omogučiti korištenje evaluatora sa potpunom evaluacijom. Objaviti rješenja po završetku natjecanja i to rješenja koja su u skladu s opsegom znanja za taj uzrast.

Više zadataka na Vježbaonici

Trenutno nemam prijedloga

Ne znam.

Sve je ok.

Prilagoditi zadatke

 

Županijsko stručno vijeće profesora informatike u Primorsko-goranskoj županiji